söndag, augusti 19, 2007

Jag lyckades inte/ I didn't manage

Jag lyckades inte göra 25 motiv under året....Utan bara 5. Men nu tar jag nya tag och hoppas kunna göra 20 till innan den nya tidsfristen går ut.

I didn't manage to make 25 motives during this year.... Only 5....But I hope I can manage to make another 20 during the new year.