måndag, juli 16, 2007

Mitt 5:te motiv/My 5th motivÄr en variant av Kerstis bokmärke. Att jag gjorde den ensamma ringen fel behöver jag ju inte berätta.[5-10-5 istället för 5-15-5]

A variation of Kersti Anears bookmark.I made a mistake(5-10-5 instead of 5-15-5) but I guess I don't have to tell anyone....

Inga kommentarer: